0903.333.581
Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 4.000 (mm)
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat