0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1 tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 5m
0903.333.581
Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu: 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu: 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu: 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu: 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu: 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.4
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu: 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.45
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.25
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.25
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.25
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.25
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: Gàu 0.25
Chiều Cao Nâng:
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat