Động cơ: Gas
Sức Nâng: 0.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 2m
Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 0.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Sàng
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Kẹp ngang
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat