Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Càng đổ

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 tấn ->4.5 tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1 tấn, 5 tấn, 10 tấn
Chiều Cao Nâng: 3m, 4m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4500kg
Chiều Cao Nâng: 2700mm
Dịch khung, chui cont

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4 tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Sàn càng

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 7000kg
Chiều Cao Nâng: 5m
Sàn càng + sàn khung

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4 tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Kẹp vuông

Hết hàng

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4000kg
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4000kg
Chiều Cao Nâng: 3m
sàng

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Càng đổ

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 11.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 13.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Kẹp ngang

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 6 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.5m
kẹp ngang

Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat