Thông tin thanh toán

Kính Gửi: Quý Khách Hàng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC

Chủ tài khoản : CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC

Số tài khoản : 670.1000.079.3650

Ngân hàng : Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai

Tên viết tắt : BIDV – CN tỉnh Đồng Nai

Thông tin ngân hàng - Xe nâng Lập Đức
Thông tin ngân hàng – Xe nâng Lập Đức