0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: 3000kg
Chiều Cao Nâng: 200mm
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 200mm
0903.333.581
Động cơ:
Sức Nâng: 1 tấn
Chiều Cao Nâng: 200mm
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat