Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1800kg
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 6.5m
Khung nâng 3 tầng

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000 mm

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3.000 mm

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000 (mm)

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.300
Sử dụng trong kho lạnh

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3.000

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3.000

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3.000 (mm)

Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000 (mm)

Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat