Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2500kg
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2800kg
Chiều Cao Nâng: 3.5m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 0.9 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Gas
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat