0903.333.581
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 4m
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat