Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 7000kg
Chiều Cao Nâng: 5m
Sàn càng + sàn khung
Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 2800kg
Chiều Cao Nâng: 3.5m
Hết hàng
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
Gàu 0.5 m3
Hết hàng
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
Gàu 0.25 m3
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
Gàu 0.3 m3
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
Gàu 0.07 m3
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1800kg
Chiều Cao Nâng: 4.3m
ty giữa chui cont
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3 tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Kẹp giấy 1.3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3 Ton
Chiều Cao Nâng: 3000mm
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2500kg
Chiều Cao Nâng: 4m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3000kg
Chiều Cao Nâng: 3m
Sàng + Xoay
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2500 kg
Chiều Cao Nâng: 3m
Hết hàng
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2000kg
Chiều Cao Nâng: 3m
kẹp giấy 1.3m
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4000kg
Chiều Cao Nâng: 3m
sàng
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng:
Kẹp Giấy 1.2m
Hết hàng
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 0.5 Tấn
Chiều Cao Nâng:
Hết hàng
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 0.5 Tấn
Chiều Cao Nâng:
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 0.5 Tấn
Chiều Cao Nâng:
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 0.5 Ton
Chiều Cao Nâng:
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat