Xe nâng điện đứng lái komatsu 1.5 tấn, 2 tấn nâng cao 4m, 6m

Xe nâng KOMATSU

Xe nâng điện đứng lái KOMATSU được sản xuất 100% tại Nhật. Chất lượng đứng hàng đầu so với các xe nâng cùng phân khúc. Hiện tại, xe nâng KOMATSU được sử dụng khá rộng rãi trong các ngành công nghiệp cần vận chuyển vật liệu và hàng hóa.

Giá xe nâng điện KOMATSU khung cao 4 mét

Xe nâng điện đứng lái Năm sản xuất Giá tham khảo
KOMATSU Đứng lái 0.9-1 tấn, khung nâng 4m 2000-2005 70-100 triệu
KOMATSU Đứng lái 0.9-1 tấn, khung nâng 4m 2006-2010 90-100 triệu
KOMATSU Đứng lái 0.9-1 tấn, khung nâng 4m 2011-2015 100-120 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.3-1.5 tấn, khung nâng 4m 2000-2005 80-90 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.3-1.5 tấn, khung nâng 4m 2006-2010 100-110 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.3-1.5 tấn, khung nâng 4m 2011-2015 120-140 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.8 tấn, khung nâng 4m 2000-2005 90-120 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.8 tấn, khung nâng 4m 2006-2010 120-140 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.8 tấn, khung nâng 4m 2011-2015 140-170 triệu
KOMATSU Đứng lái 2 tấn, khung nâng 4m 2000-2005 120-130 triệu
KOMATSU Đứng lái 2 tấn, khung nâng 4m 2006-2010 130-150 triệu
KOMATSU Đứng lái 2 tấn, khung nâng 4m 2011-2015 150-160 triệu
KOMATSU Đứng lái 2.5 tấn, khung nâng 4m 2000-2005 120-150 triệu
KOMATSU Đứng lái 2.5 tấn, khung nâng 4m 2006-2010 150-170 triệu
KOMATSU Đứng lái 2.5 tấn, khung nâng 4m 2011-2015 170-180 triệu

Giá xe nâng điện KOMATSU khung cao 6 mét

Xe nâng điện đứng lái Năm sản xuất Giá tham khảo
KOMATSU Đứng lái 0.9-1 tấn, khung nâng 6m 2000-2005 90-110 triệu
KOMATSU Đứng lái 0.9-1 tấn, khung nâng 6m 2006-2010 100-120 triệu
KOMATSU Đứng lái 0.9-1 tấn, khung nâng 6m 2011-2015 120-140 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.3-1.5 tấn, khung nâng 6m 2000-2005 90-110 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.3-1.5 tấn, khung nâng 6m 2006-2010 120-130 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.3-1.5 tấn, khung nâng 6m 2011-2015 130-160 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.8 tấn, khung nâng 6m 2000-2005 90-130 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.8 tấn, khung nâng 6m 2006-2010 130-150 triệu
KOMATSU Đứng lái 1.8 tấn, khung nâng 6m 2011-2015 160-200 triệu
KOMATSU Đứng lái 2 tấn, khung nâng 6m 2000-2005 120-150 triệu
KOMATSU Đứng lái 2 tấn, khung nâng 6m 2006-2010 150-170 triệu
KOMATSU Đứng lái 2 tấn, khung nâng 6m 2011-2015 170-210 triệu
KOMATSU Đứng lái 2.5 tấn, khung nâng 6m 2000-2005 120-160 triệu
KOMATSU Đứng lái 2.5 tấn, khung nâng 6m 2006-2010 160-180 triệu
KOMATSU Đứng lái 2.5 tấn, khung nâng 6m 2011-2015 190-220 triệu

✅ Danh mục

✅ Danh mục chính

Nhà Sản Xuất

KOMATSU

✔️ Càng xe nângTiêu chuẩn
✔️ Giá

✅ 0903.333.581

Thông tin hỗ trợ

So sánh