Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 5.5m
Ty giữa
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Kẹp giấy
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.5m
Bộ lật đổ
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 11.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Kẹp giấy 1300mm
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 13.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Xăng
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 5m
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Khung nâng 3 tầng
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 6 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
ty giữa chui cont
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
Khung nâng 2 tầng
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.5m
kẹp ngang
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat