Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4500kg
Chiều Cao Nâng: 2700mm
Dịch khung, chui cont

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2500kg
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 3000kg
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 1500
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m

Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat